حقوقی خدمتونه او د دفاع وکالت

لید لوری

په حقوقي ټولنه کې د عدالت د ترلاسه  کولو او له ظلم ،  حق تلفۍ ، استبداد او بې عدالتۍ سره د مبارزې لپاره د قضایي نظام د پیاوړي ځواک په توگه.

مأموریت

د پوهې، تخصص، تجربې او مسلکي مهارتونو په کارولو سره د خپلو خلکو د حقه حقوقو غوښتل او هغوی  ته سپارل  او د بې عدالتۍ، حق‌تلفۍ ، ظلم او ټولنیزې ځورونې د مخنیوي لپاره نه ستړې کیدونکې هڅې.

ارزښتونه

د اسلامي شریعت احکام
د افغانستان د نافذه قوانینو احکام
په نړیوالو اسنادو کې موجود اصول
د افغاني ټولنې  منل شوی  دود
ټولنیز او قضایي عدالت
د خپلواکۍ او بې پرېتوب اصل
د صداقت، شرافت او سپیڅلتیا اصل
د اسلامي اخلاقو او انساني کرامت اصل

حقوقي خدمتونه

په قضیو کې وکالت

مالیاتی خدمتونه و سلامشورې

حقوقي مشاوره

د حقوقي دودیزو اسنادو ترتیب

له بدیلو لارو چارو څخه په گټې اخیستنې سره د شخړو له منځه وړل

د حقوقي اسنادو او قراردادونو ژباړه

حقـــوقـــي ټیم

مجتبی محمدی

مدافع وکيل
د دفاع د وکالت د5275 نمبرجواز لرونکی، د مدافع وکیلانو رياست ، د افغانستان د عدلیې وزارت

زده کړې:
لیسانس: قضا او څارنوالۍ، د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځی، خورشید پوهنتون، کابل – افغانستان
ستاژ:
– د دفاع وکالت ، د دفاع وکالت ستاژ ، اوومه دوره، د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه، کابل-افغانستان، 1398
– د دفاع  وکالت او  څارنوالۍ، د حقوقي زده  کړو  د ملي مرکز ستاژ، کابل پوهنتون، کابل – افغانستان، 1399
– حکميت او منځګړیتوب ، د افغانستان د سوداگریزو شخړو د حل مرکز، د افغانستان د سوداگرۍ او پانگونې خونه، کابل-افغانستان، 1401
تجربه: وپه سوداگریزو، مالیاتي، مدني، کورنيو او جنایي قضیو کې  وکالت، له 1389 نه تر اوسه
تد خبرو کولو وړتيا : فارسي، پښتو، انگلیسي او عربي

شیر ولی سلحشور

مدافع وکيل
د دفاع د وکالت د 4563 نمبرجواز لرونکی، د مدافع وکیلانو رياست ، د افغانستان د عدلیې وزارت

زده کړې:
لیسانس: حقوق او سیاسی علوم، د حقوقو او سیاسی علومو پوهنځی، رڼا پوهنتون، کابل – افغانستان1399
ستاژ: د دفاع وکالت، د دفاع وکالت ستاژ، د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه، کابل-افغانستان،1399
– حکمیت او منځگړیتوب، د افغانستان د سوداگریزو شخړو د حل مرکز ستاژ، د افغانستان د سوداگرۍ او پانگونې خونه، کابل-افغانستان، 1401
تجربه: په سوداگریزو، مدني او کورنیو قضیو کې وکالت، له 1397 نه تر اوسه
د خبرو کولو وړتيا: فارسي، پښتو، انگلیسي او عربي

عبدالمهیمن سعیدی

مدافع وکيل
د دفاع د وکالت د 1586نمبرجواز لرونکی، د مدافع وکیلانو رياست ، د افغانستان د عدلیې وزارت

زده کړې:
لیسانس: ششرعيات – فقه او قانون، د شرعیاتو پوهنځی، کابل پوهنتون، کابل – افغانستان
ستاژ: د دفاع وکالت ستاژ، د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه، کابل-افغانستان، 1399
– حکميت او منځگړیتوب، د افغانستان د سوداگریزو شخړو د حل مرکز ستاژ، د افغانستان د سوداگرۍ او پانگونې خونه، کابل-افغانستان, 1400
تجربه: په سوداگریزو، مدني او عامه حقوقي قضيو کې وکالت،له 1391 نه تر اوسه
د خبرو کولو وړتیا: فارسي، پښتو، انگلیسي او عربي

تیمورشاه مشفق

ومدافع وکيل
د دفاع د وکالت د 876 نمبرجواز لرونکی، د مدافع وکیلانو رياست ، د افغانستان د عدلیې وزارت

زده کړې:
لیسانس:  اسلامی تعليمات، د کابل شرعیاتو پوهنځی، کابل پوهنتون، کابل – افغانستان، 1388
ماسټري : دعوت او اسلامي ثقافت، د ديني اصولو پوهنځی، اسلام آباد نړیوال پوهنتون، اسلام آباد – پاکستان
ستاژ: د دفاع وکالت او څارنوالۍ، د حقوقي زده کړو ملي مرکز ستاژ، کابل پوهنتون، کابل-افغانستان، 1389
تجربه: په جزايي، مدني، کورنيو او سوداگریزو قضیو کې وکالت، له 1389نه تر اوسه
د خبرو کولو وړتيا: فارسي، پښتو، انگلیسي او عربي